Autolog Kørebog

Elektronisk kørebog og kørselsregnskab

 

Autolog Kørebogen

Skal du føre kørebog for at få udbetalt kørepenge, eller blot føre regnskab over din tid og kørsel fordi arbejdsgiver, kunde eller SKAT kræver det? Så kan du nu lægge blyanten på hylden eller lukke ned for Excel, for med en Autolog Tracking med Kørebog er det eneste du skal gøre, at tænde computeren og printe kørebogen ud.

Slut med at føre kørebog i Excel! En GPS kørebog holder styr på dit kørselsregnskab helt automatisk. 

Alt efter dit behov, kan Autolog tilbyde tre forskellige kørebogsløsninger.

Ansatte i privatbil

Til dig der kører i din privatbil for firmaet og får udbetalt en godtgørelse for de erhvervskilometer der køres. Her kræver SKAT at der føres kørebog over erhvervskørslen.

Selvstændige

Er du selvstændig og kører du erhvervsmæssigt i egen bil? Så kan en kørebog sikre dig fradrag for den erhvervsmæssige andel af udgifterne. Få en samlet opgørelse over kørselsfordelingen.

Firmabiler

Ønsker du at få en sikker dokumentation over brugen af dine firmabiler? Dokumentér ankomsttider og tidsforbrug over for kunder og 25 dages reglen over for SKAT.

Sådan virker det

Autolog stikkes i ODB-porten under instrumentbrættet. Så snart den blinker, begynder Autolog at registrere dine ruter og din kørebog. Så let er det.

Efter kørslen genererer Autolog dine ture og den automatiske kørebog. Autologs auto-klassifikation sætter ‘privat’ eller ‘erhverv’ på alle dine ture for dig, så du kun behøver at bekræfte, om alt svarer til dine forventninger.

Ansatte i privatbil

Der er mange ting at tage højde for når man skal finde ud af om det kan betale sig for én at have firmabil kontra at bruge sin egen bil på jobbet og få udbetalt kørselsgodtgørelse. Overordnet kan man inddele fordele og ulemper således:

 

Hvornår har du fordel af privatbil?

Du har størst fordel af at køre i egen bil, hvis du har en gennemsnitsbil til ca. 300.000 kr. og hvis du har et privat kørselsbehov, der ikke overstiger 10.000-15.000 km. årligt

 

Fordele for medarbejderen:

 • Fordelagtigt økonomisk ved meget erhvervskørsel
 • Selvbestemmelse over bl.a. type og pris på bilen

Fordele for virksomheden:

 • Ingen økonomisk risiko ved evt. skader og værditab
 • Omkostninger til kørsel varierer efter aktivitetsniveau og er ikke faste

 

Hvornår har du fordel af firmabil?

Du har størst fordel i at køre firmabil, hvis du kører flere private kilometer end erhvervskilometer, og hvis din bil er dyrere end gennemsnittet på ca. 300.000 kr.

Kørsel i egen bil

 

Parametrene for beregningen:

 • Bilens pris
 • Brændstofprisen
 • Hvor langt kører bilen på literen
 • Fordelingen mellem erhvervs- og privatkørsel
 • Kørslen mellem hjem og arbejde
 • Antal arbejdsdage årligt
 • Satser på renter og kørselsgodtgørelse/skatteværdi af kørselsfradrag
 • Værditab på bilen
 • Vedligeholdelses- og forsikringsudgifter

 

Det er et kompliceret regnestykke. Men du kan gøre det nemmere for sig selv med en Autolog, der automatisk logger al din kørsel for dig. Og den gør fordelingen af privat og erhvervskørsel nem at inddele og overskue. Satser for årets kørselsgodtgørelse kommer automatisk ind hvert år den 1. januar.

 

Selvstændige

Selvstændig erhvervsdrivende og kørselsregnskab

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og kører i egen bil, kan du få kørselsgodtgørelse. Du skal bare have styr på det, der kræves, når man fører kørebog, og så skal du gøre det nemt for dig selv.

Som selvstændig er tiden knap, og derfor skal man hellere bruge tiden på at arbejde end på kørselsregnskab. Mindre selvstændige som f.eks. enkeltmandsvirksomheder, der ligger og kører landet rundt har brug for hjælp til at holde styr på skatteregler og kørselsregnskab. Autolog elektronisk kørebog laver kørselsregnskabet for dig – helt automatisk.

Kørselsfradrag og befordringsfradrag

Selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække udgifterne for erhvervskørslen. Fradraget kan beregnes på to måder:

 • Som en andel af bilens samlede udgifter, svarende til den erhvervsmæssige andel.
 • På basis af satserne for skattefri kørselsgodtgørelse.

Kørselsfradrag (også kaldet befordringsfradrag) er et skattefradrag for personer, der kører mere end 24 km tur/retur pr. dag, for at komme til deres arbejdsplads.

Fradrag beregnes med standardsatser (se nedenfor) og ud fra:

 • Hvor langt en person har til arbejde
 • Hvor mange arbejdsdage personen har i løbet af året.

Befordringsfradraget kan alene fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, men ikke ved den personlige indkomst.

Satser for kørselsgodtgørelse

Kørselsregnskab for selvstændige kan beregnes ud fra disse skattetakster. Kørselsgodtgørelsen er skattefri, hvis den ikke overstiger standardsatserne.

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2018 2017 2016
   Indtil 20.000 km 3,54 3,60 3,63
   Over 20.000 km 1,94 1,93 1,99
Cykel, knallert eller 45-knallert      
   Ingen km begrænsning 0,52 0,52 0,52

 

 

Firmabil eller egen bil?

Beskatning af firmabil

Hvis du kører privat i din firmabil skal du betale skat af dette.

Reglerne for beskatning af firmabil er:

 • Ved firmabil skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg
 • Skatten er uafhængig af, hvor meget du kører i bilen
 • Arbejdsgiveren sørger for, at det kommer på din årsopgørelse, så du betaler skat
 • Det kan også skrives på din forskudsopgørelse, så skatten betales løbende
 • Ved brugt bil (over 3 år) sættes værdien til 75 procent, dog mindst 160.000 kr
 • Ved ny bil (under 3 år) sættes værdien til nyprisen

 

Privat brug af firmabil

Hvis du betaler din arbejdsgiver for privatkørsel i firmabilen, skal du trække det beløb fra værdien ved at have firmabilen. Det gælder ikke udgifter til benzin og lignende.

Du kan til gengæld bruge bilen til privat brug, lige så meget du vil, når du betaler skat af firmabil. Og der er heller intet til hinder for at din familie bruger firmabilen.

Hold styr på din kørsel

For bedst at holde styr på din kørsel bruges en elektronisk kørebog. Så skal du ikke bekymre dig om fordelingen af privat og erhvervskørsel og alle dine kilometer bliver logget. Opgørelsen er klar til print eller til at sende til din arbejdsgiver lige så snart, du har godkendt kørebogen og tjekket dine private ture og dine erhvervsture. Dine private ture forbliver private i Autolog, så kun du kan se dem. Køb din Autolog her.

Prøv vores professionelle kørebog og se hvor nemt det er.

 

Prøv vores professionelle kørebog og se hvor nemt det er.

 

Pin It on Pinterest